لایی های عمودی، افقی و همچنین سوزنی می توانند به عنوان پوششی برای سطوح مبلمان و در زیر پارچه و چرم در قسمتهای مختلف مانند کف ، پشت و دسته های صندلی و مبل مورد استفاده قرار گیرند.

استفاده از لایی ها باعث حفاظت بیشتر و پوشاندن نواحی معیوب فوم ، افزایش نرمی سطوح مبل ، امکان گردش هوا و زیبایی بیشتر صندلی و مبلمان می گردد.

مزایای استفداه از منسوجات نبافته در کالای خواب
۱- طول عمر بالا و عدم پودر شدن و اکسید شدن در مقایسه با ابر
۲- مقاومت بیشتر در برابر فشار و ضربه
۳- توزیع مناسب وزن بدن در سراسر محصول و جلوگیری از انتقال فشار به بدن

برای توضیحات بیشتر به کاتالوگ مراجعه شود.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>